Nagradna igra: Čokoljana 2017

  PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »ČOKOLJANA 2017«

  1. člen

  Organizator nagradne igre je Moja Čokolada d.o.o., Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, DŠ: SI56073178 (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju s partnerjem AC Kondor d.o.o., Letališka cesta 9A, Ljubljana, 1000 Ljubljana, DŠ: SI77471539 (v nadaljevanju: partner).

  2. člen

  Nagradna igra poteka od 1. 10. 2017 do vključno 21. 10. 2017 do polnoči na območju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka v prodajnem salonu AC Kondor ter na prizorišču dogodka Čokoljana (Pogačarjev trg).

  3. člen

  S soglašanjem lahko v nagradni igri sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki izpolnijo letak "Čokoljana 2017" (izpolnitev imena in e-maila) v času trajanja nagradne igre.

  4. člen

  Vsak sodelujoči, ki bo izpolnjeval pogoje iz 3. člena teh pravil in pogojev bo sodeloval v žrebu za nagrado iz nagradnega sklada (6. člen).

  5. člen

  Po zaključku nagradne igre, bo na prizorišču dogodka Čokoljana (Pogačarjev trg) potekal žreb nagrajencev. V kolikor nagrajenca ne bo na licu mesta za prevzem nagrade bo partner nagradne igre izžrebal še dodatno osebo/nagrajenca v primeru neodzivne prve osebe. Žreb bo nadzirala komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

  Organizator nagradne igre bo najkasneje 1. 11. 2017 na spletni strani http://www.mojacokolada.si/vsebina/35-nagradna-igra-cokoljana-2017 objavil ime nagrajenca, s čimer se sodelujoči in nagrajenci izrecno strinjajo.

  V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrad ter nagrad ne podeli.

  6. člen

  Nagrade

  1. Enotedenski najem vozila eGolf polnega čokoladnih dobrot SweetSpeed

  Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

  7. člen

  Partner bo dobitnike nagrad obvestil najkasneje 24 ur po objavi nagrajencev. Z njimi se bo dogovoril o podrobnostih prevzema nagrad.

  8. člen

  Organizator ima pravico diskvalificirati sodelujoče, za katere bo ugotovljeno, da so uporabljali nedovoljene načine sodelovanja v nagradni igri (več enakih izpolnjenih letakov).

  9. člen

  Dobitniki nagrad morajo svoje podatke sporočiti organizatorju ali partnerju najkasneje do 23. 10. 2017. V kolikor dobitnik nagrade ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, dobitnik nagrade izgubi pravico do nagrade.

  S prevzetjem nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika nagrade. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan organizatorju posredovati fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.

  Akontacijo dohodnine za enotedenski najem vozila eGolf (tržna vrednost nagrade: 419,93 € z DDV) plača partner nagradne igre.

  10. člen

  S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci, v primeru da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov na spletni strani http://www.cokoljana.mojacokolada.si/, na družbenem omrežju Facebook in v obvestilih za javnost organizatorja v zvezi z nagradno igro.

  Organizator in partner se zavezujeta, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovala v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  11. člen

  Organizator nagradne igre lahko nagradno igro prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine za katere ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, zavrniti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani http://www.cokoljana.mojacokolada.si/.

  12. člen

  Organizator in partner kot upravljavca osebnih podatkov spoštujeta zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnala skrbno in jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo organizator posredoval partnerju, za kateri bo z osebimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

  Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

  Organizator lahko e-mail naslov posreduje tudi partnerju nagradne igre.

  Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

  Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

  V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

  13. člen

  Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete prek elektronskega sporočila na info@mojacokolada.si.

  14. člen

  Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila spremeni pravila in pogoje nagradne igre.

  15. člen

  V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
  Ljubljana, 3. 10. 2017.

  Andraž Gavez
  Moja Čokolada d.o.o., Ljubljana


  ×

  Zakaj pri nas?

  5 razlogov

  za kupovanje pri nas.

  Preberi več