Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »300 čokoladnih nagrad v skupni vrednosti 1.600 €«

  1. Organizator in izvajalec nagradne igre je podjetje Moja Čokolada d.o.o., Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, info@mojacokolada.si (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

  2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, kot tudi ne njihovi ožji sorodniki.

  3. V nagradni igri »300 čokoladnih nagrad v skupni vrednosti 1.600 €« udeleženci sodelujejo tako, da na spletni strani http://www.mojacokolada.si/nagradnaigra/ vnesejo svoj veljavni elektronski naslov in označijo, da organizatorju nagradne igre dovolijo pošiljanje e-novic in objavljanje novic na spletni strani http://www.mojacokolada.si/nagradnaigra/ (to je pogoj za sodelovanje v nagradni igri). Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.

  4. Organizator ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v nagradni igri »300 čokoladnih nagrad v skupni vrednosti 1.600 €« za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenih podjetij zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

  5. Nagradna igra poteka od 6.1.2014 do 3.2.2014.

  6. Nagrade (skupno število: 300 nagrad za 300 naključno izžrebanih nagrajencev):

  • 30 x Moja Bonboniera (nagrade prispeva Čokoladni atelje Dobnik)
  • 40 x Moja Čokolada (nagrade prispeva čokoladnica Rustika)
  • 50 x Medene čebelice (nagrade prispeva čokoladnica Lucifer)
  • 80 x Čokoladne radosti prekmurja (nagrade prispeva Passero podeželska čokoladnica)
  • 100 x Čokoladni mobitel (nagrade prispeva čokoladnica Rajska Ptica)


  7. Za nagrade, opisane pod točko 6.:

  • v žrebu sodelujejo tisti,ki se pravilno vpišejo v na spletni strani http://www.mojacokolada.si/ nagradnaigra/, da se strinjajo z razpisanimi pogoji. 
  • nagrada se lahko po koncu nagradne igre prevzame zgolj osebno na naslovu: MojaČokolada.si, Vodnikova 187, 1000 Ljubljana (čokoladna trgovina v kletni etaži tržnice Koseze). 
  • V primeru željenega pošiljanja nagrade na dom, je nagrajenec obvezen doplačati razliko v poštnine v znesku 3,9 €.


  8. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani http://www.mojacokolada.si/nagradnaigra/ najkasneje do 10.2.2014.

  9. Organizator in izvajalec nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.

  10. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi zgolj nagrajenec.

  11. Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani organizatorja.

  12. Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti, ki jo bodo sodelujoči navedli ob prijavi. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.

  13. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega organa nagrajenca se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

  14. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali 
  • da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali 
  • se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

  15. Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki javno objavljeni.

  16. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le-ta vidna na spletni strani organizatorja.

  17. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

  18. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  19. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani http://www.mojacokolada.si/nagradnaigra/.


  ×

  Zakaj pri nas?

  5 razlogov

  za kupovanje pri nas.

  Preberi več